top of page
ulricehamns-golfklubb_var-historia.jpg

VÅR HISTORIA

TILLKOMSTEN AV ULRICEHAMNS GOLFKLUBB

Vid ett sammanträde den 7 januari 1944 beslutade Sanatoriets styrelse att göra en utredning rörande möjligheterna till golfbana i närheten av Ulricehamn. 1945 hade man fått fram ett förslag till en 9-hålsbana med halva banan på Sanatoriets mark och andra hälften på Hesters mark. Enligt det uppgjorda förslaget anvisade Sanatoriets styrelse med 30.000 kronor till anläggningen. Samtidigt som man 1946 beslutade att köpa marken (ca. 10.000 kvadratmeter) av Hester, bestämde man sig för att anta ett annat förslag till det fortsatta arbetet med anläggningen. Förslaget var utarbetat av Rafael Sundblom, sekreterare i Stockholms golfförbund.

Vid bildandet av klubben den 28 mars skedde följande (kortfattat): Rafael Sundblom lämnade en redogörelse om golfspelet. E.E Malmgren (ordförande 1947-48) redogjorde för kalkylerna samt nämnde även att ett klubbhus planerades att byggas på Backgårdsplatån. I kalkylen fastslogs att golfbanan var Sanatoriets egendom och ställdes till golfklubbens förfogande utan någon beräknad amortering. De avgifter som fastslogs var:  Årsavgift för herrar 50 kronor. Årsavgift för damer 40 kronor. Årsavgift för äkta makar 75 kronor. Årsavgift för juniorer 15 kronor  (Utöver avgiften skulle medlemmar betala en avgift á 2 kronor vid varje speltillfälle) För gästande spelare skulle det kosta 5 kronor vid varje speltillfälle. Så låg då den 2317 meter långa 9-hålsbanan spelfärdig den 31 Augusti 1947.

marker_beige.png

1947

Som den 29:e golfklubben i Sverige, bildades Ulricehamns Golfklubb den 28 mars 1947. Banan blev spelklar 31 augusti 1947 och var en 2317 meter lång 9-hålsbana. Denna dag hyrde man in Borås Golfklubbs instruktör för att visa ett trettiotal personer hur klubban skulle svingas på rätt sätt.

1953

 Startavgiften för att delta i tävling är 3 kronor

1969

Ulricehamn har nu en komplett 18-hålsbana.

1982

 1:an vid Järpe tas ur bruk och används idag istället som övningshål. Ersätts med nuvarande 11:an. En ny drivingrange byggs.

1992

1:an vid klubbhuset byts ut mot nuvarande 17:e hålet och nuvarande 16:e byggs ut. Banan får par 71.

1998

 4:an och 5:an byggs om så att banan ser ut på samma sätt som den gör idag.

1948/49

En undersökning som hade redovisats vid ett möte under våren 1947, visade att det fanns ett relativt stort intresse för medlemsskap i den nystartade golfklubben. Enligt den skulle det finnas över 50 medlemmar redan vid årsskiftet 1947/48. Men 2 år senare kunde man konstatera att undersökningen varit en aning optimistisk. Årsskiftet 1948/49 hade man inte mer än 23 medlemmar.

1959

Golfveckan arrangeras för första gången och initiativtagare var Birger Engström.

1977

 Ombyggt och förstorat klubbhus. Tillbyggnad omklädningsrum m.m.

1991

Ett helt nytt klubbhus (nuvarande) byggs för 5 miljoner. Det gamla klubbhuset används idag som vagnbod.

1997

Henrik Sundvall sätter nytt banrekord under KM 10 augusti.

2002

Anders Hultman, Albatross sätter nytt banrekord


Albatross: vad vi vet idag är det tre man från UnGK som har gjort ALBATROSS nämligen Daniel Tidebrink, Bo Tidebrink och Rickard Fogelström.

bottom of page