top of page

Intervju med bankommitténs ordförande, Åke Lindahl, och ett ordförandebrev från Kurt Marklund.

Välkommen till Veckans inspel #8


Hej Golfvänner,

Här uppe på golfklubben pågår de stora förbättringsarbetena inför kommande golfsäsonger för fullt, i denna veckas inspel intervjuar vi ordföranden i bankommittén, Åke Lindahl, som ger sin syn på projektet, UnGK 65+.


Vi kan också konstatera att vi står inför en del utmaningar framöver, en tuff inflationstakt och priserna på stora kostnadsbärare som bl.a. drivmedel, el & gödningsmedel är på en betydligt högre nivå än "normalt".

I denna veckas inspel kan ni också läsa ett ordförandebrev från klubbens styrelseordförande,

Kurt Marklund, där han delger några av sina och styrelsens tankar och avsikter inför säsongen 2023.


Trevlig läsning.


/Christer Wiik

Klubbchef, UnGKIntervju med Åke Lindahl, Bankommitténs ordförande avseende projekt UnGK 65+


Hej Åke, Hur ser du på projekt UnGK 65+ ifrån Bankommitténs håll?

Hej, detta är den enskilt största förändringen/förbättringen av banan sedan vi byggde grästees i slutet av 90-talet. Jag känner att det kommer att bli ett jättelyft både tillgänglighetsmässigt för målgruppen i projektet men givetvis också ett lyft för alla medlemmar och gäster.


Utveckla!

Dels så får vi fina vägar runt hela banan, det påverkar inte spelet men våra gångytor till och från tees är ju väldigt slitna och ojämna.

Det stora lyftet rent spelmässigt, sportsligt och tillgänglighetsmässigt är renoveringen av bunkrarna.

En bunker behöver, precis som en green eller en byggnad, underhållas. Efter många års spel så har våra bunkrar blivit slitna, svåra att komma i och ur, vallar mellan green och bunker har succesivt vuxit i takt med att vi slagit 10 000-tals bunkerslag. Det har bildats ett ”överhäng” som gjort spelet orättvist svårt. En modern bunker ser inte ut som exempelvis vänster bunker på 13. Jättesvår att spela sig ur om du inte har en väl utvecklad teknik.


Om man inte underhåller bunkrar så kommer det till slut fram oönskat material vilket vi sett på några hål där har vi slagit upp väldigt mycket småsten på green vilket stör både spel och klippning.

Detta förändrar vi nu med nytt undermaterial och ny design på flertalet bunkrar, vilket dessutom skapar en rättvis chans för alla spelare att göra ett bra bunkerslag.


Något mer angående bunkrarna?

Banpersonalen kommer framledes att jobba mer aktivt med skötsel av bunkrarna för att försöka hålla en jämnare standard, så jämn nivå på sandmängd som möjligt. Vi byter också sandsort till en sand som har en annan kornstorleksblandning vilket kommer att skapa rättvisare lägen och vi kommer att se mindre av ”kratrar” runt bollen.


Kommer banan att bli lättare?

Inte för våra duktigaste spelare, däremot tror och hoppas jag att spelare med högre hcp kommer att uppleva banan som lite mer inbjudande utan ”omöjliga” bunkerslag.

Vi gör t ex en förändring på hål 3 där vi tar bort vänster bunker och skapar en spellinje utan att man måste slå över en bunker in mot en redan svårträffad, sluttande, grund green.

Detta är ett exempel på en förändring som inte påverkar för våra duktigaste spelare men som underlättar för målgruppen i projektet.


Tar ni bort fler bunkrar?

Nej, det blir faktiskt fler bunkrar på banan 2023, hål 7 kommer återigen att ha tre bunkrar i stället för en.


Bygger ni inte nya tees också?

Jo, det stämmer, fyra nya röda tees på hål som vi bedömt har för liten skillnad mot gul. Dessutom har vår bana, totalt sett, för liten skillnad mellan gul och röd.

Hål 4, 13, 17 och 18 får nya röda tees. Detta gör att vi med de två tees som legat i träda på hål 11 och 14 får totalt sex hål med en ”mellantee” vilket öppnar för att skapa en blå slinga.

Detta kommer vi att återkomma till när säsongen närmar sig.


Varför just bunkrar, vägar, tees och toaletter? Varför bygger vi inte om fler greener t.ex?

Hela 90% av projektet finansieras av bidrag från Allmänna arvsfonden, Ulricafonden samt Åsundens regleringsfond och är öronmärkta för just tillgänglighetspassning genom förbättringen av bunkrar och vägar, byggnation av nya tees samt installation av 2 nya toaletter utmed banan. Vi i bankommittén har en jättelång önskelista på ytterligare förbättringar på banan men det får vi budgetera med egna medel.


Något annat du vill lyfta?

Jag vill passa på att lyfta allt ideellt arbete som görs på banan. Mina kollegor i bankommittén

Ulf Fritzson och Reino Claesson samlar ett större och större gäng med ideella och gör fantastiska insatser under säsong men även ”off season”.

Ta gärna en titt på den renoverade ”campingen”.

Just nu jobbar dom intensivt ihop med klubbens banchef, Carolina Udd, med banans bevattning där vi flyttar, byter ut och lägger till spridare för att optimera bevattningen där vi vattnar idag plus att vi lägger till några spridare på kritiska ytor.


Tack för pratstunden Åke, och stort tack för den insats du och "ditt gäng" gör för klubben! Det är guld värt!Styrelseordförande Kurt Marklund informerar


Hej golfvänner,


I mitt tidigare brev skrevs att vår målsättning för budgetarbetet var att kunna behålla årets avgifter men det visade sig tyvärr inte vara möjligt. Vi kommer på höstårsmötet lägga ett förslag om att höja avgifterna något.


Observera att projekt UnGK65+ inte belastar budgeten 2023.


Golfsveriges klubbar har problem att nå ett positivt resultat för 2022 och i budgetarbetet för 2023. Vi har vid möten med andra klubbar i distriktet fått samstämmiga kommentarer om all den osäkerhet som råder gällande inflation och ökade kostnader för el, drivmedel och gödsel vilket har gjort det svårt att förutsäga ett utfall för kommande säsong.

Vad vi hört och informerats om är att klubbar höjt årsavgiften med över tusen kronor och ner till drygt trehundra . Vårt förslag till höjning ligger kring den lägre nivån.


Höstårsmötet för UnGK är onsdagen den 30/11. Ni är mycket välkomna att närvara och lyssna på vad styrelsen planerat inför kommande säsong. Ställ era frågor om ni har funderingar kring budget och planering. Vi är en idrottsförening och var och en av er medlemmarnas synpunkter och röster betyder mycket.

Som vanligt kommer handlingar ligga ute på klubbens hemsida i god tid inför mötet.


Avslutar med en rekommendation att ta en promenad runt banan i helgen så ser ni vad som skett och som ger en föraning om de förbättringar vi gör.


2023 blir året då klubben tar ett stort steg mot en än mer attraktiv anläggning!


Med golfhälsningar


Kurt Marklund

Ordförande
Följ oss på Sociala medier.

Ni vet väl om att vi finns på Facebook och Instagram. Om du inte redan följer oss så börja med det nu. På våra sociala medier håller vi er informerade i stort och smått. Dela gärna också inlägg från oss så hjälper du oss att marknadsföra vår fina anläggning.
Comments


bottom of page