Frivilliga tävlingsmedhjälpare

Istället för att som tidigare kallar in medhjälpare så vill vi i år få hjälp av frivilliga.

För att tävlingarna ska kunna genomföras på bästa sätt så är vi beroende av att ni ställer upp som medhjälpare. Det räcker med ett tillfälle i ca: 3 timmar

Vill du hjälpa till? Anmäl dig på listan som sitter på anslagstavlan i klubbhuset eller maila till Fredrik Ignell fredrik.ignell@welandstal.se