Pro/Shop

 

PGA Club professional på klubben är Rasmus Artursson. Vill du komma i kontakt med honom så når du han på 0735-454070 alternativt pro@ulricehamnsgk.se