Veteranerna

Kommittè

 

Evert Rudensten 

Calle Dahlin

Kerstin Ohlsson

Veterankommitten välkomnar dig som är pensionär 60+ att vara med på våra tävlingar.
Våra tävlingsdagar är tisdagar och torsdagar.
Efter avslutad säsong räknas de tio bästa tävlingarna i resp. A och B-klass.

Under säsongen brukar vi göra minst ett par utflykter till hemligt mål.

Upplysningar lämnas av Evert Rudensten 070-5550451 eller någon annan i styrelsen.