Bana

Årets bankommitté är vilande

 

Bankommittén arbetar med banans utformning på kort och lång sikt. Vi har möten både i klubbhuset och på banan. 

Bankommittén arbetar kontinuerligt med planläggning och projektering av större eller mindre projekt för banans utveckling. Vi har också ökat samarbetet mellan klubben och externa resurser så som banarkitekt och bankonsulent.

Bankommittén arbetar också stödjade för greenkeeper och ger synpunkter och förslag på banans skötsel utifrån golfarnas perspektiv.

Målet för bankommittén är att få en så fin och intressant bana som någonsin är möjligt utifrån de budgeterade medlen som finns att tillgå.