Information för tävlingsledare

Vad händer på tävlingsdagen? Vad gör jag som tävlingsledare?

 • En person från tävlingskommittén är alltid huvudansvarig för tävlingen och finns på plats före, under och efter tävlingen.
 • Som tävlingsledare hjälper du till som starter, i sekretariatet, vid scoreboarden eller är behjälplig vid scorekortsmottagningen (=scoring area).

Starter

 • Hälsar spelarna välkomna
 • Informerar om dagens spelform och förutsättningar, lokala regler
 • Påminner om byte av scorekort
 • Påminner om greenlagare och att laga nedslagsmärken
 • Startar spelarna i rätt ordning och på utsatt tid

Sekretariat

 • Lämnar ut scorekort och bockar av mot startlistan
 • Lägger in de färdiga resultaten i datorn
 • Skriver ut resultatlistor

Scoreboard

 • Skriver och sätter upp namnskyltar
 • Skriver upp resultaten efter 9 och 18 hål

Scorekortsmottagning, Scoring Area

 • Stämmer av att scorekortet är läsbart och signerat
 • Stämmer av om spelarna har spelat en alternativ boll eller om det är några andra regelfrågor