Miljö/Hållbarhet

Klubben inledde år 2015 ett arbete för att bli miljödiplomerade, en miljöpolicy och handlingsplan togs fram. Arbetet med att implementera arbetssätt och rutiner för utveckling av miljö såväl som verksamhet  i stort pågår.

Dem som ingår i kommittèn är,

Tomas Högberg