Projektkatalog/Långtidsplan

Bankommittén har fått i uppdrag av styrelsen att lägga fram en långtidsplan för banan. Denna har lagts upp i form av en excelfil där åtgärder går att sortera efter olika begrepp och går under namnet Projektkatalog/Långtidsplan.

Dokumentet skall ge styrelse och medlemmar en uppfattning om hur kommittén ser på investeringsbehoven de närmsta åren. Målet är att de förändringar och förbättringar som föreslås är rimliga och ekonomiskt genomförbara, samt bibehåller banans karaktär.

 Projektkatalog/Långtidsplan UnGK 2015 finns att beskåda vid nedanstående länk.