Banarbeten

 

Banarbeten 2018:

 • Hål 3 ta bort träd till vänster om green som nu skadar greenen.
 • Hål 7 ta bort träd på höger sida om green för att förbättra växtmiljön.
 • Hål 18 renovera röd och gul tee samt flytta gul tee något närmare dammen.

 

Banarbeten 2017:

 • Hål 2 renovering av röd och gul tee.
 • Plantering träd mellan hål 12 och 13.

 

Banarbeten 2016:

 

 • Hål 11 ny röd tee framflyttad samt renovering av gul tee.
 • Hål 14 ny röd tee framflyttad samt renovering av gul tee.

 

Banarbeten 2015,

 • Renovering av tee på hål:
  6 gul och röd
  7 röd
  9 gul och röd
  16 röd
 • Hål 12, ny röd tee
 • Hål 13, snygga till området bakom green och dränera bakom och på vänster sida 
 • Hål 14, renovera framför green där den gamla låg

 

Banarbeten 2014,

 • hål 1, snygga till bakom tee genom att ta bort slipers och anlägga en slänt och sätta buskar 
 • hål 1, förbättra området höger om green genom att gräva ur, dränera och rulla ut färdigsått gräs
 • hål 5, ta bort den döda enen mitt i fairway
 • hål 5, bygga ett skyddsplank med tak och bänk vid röd tee
 • hål 6, bygga ett skyddsplank med tak och bänk vid röd tee (alternativt på ett annat hål)
 • hål 8, förbättra området bakom green genom att gräva ur, dränera och rulla ut färdigsått gräs
 • hål 11, förbättra området vänster om green genom att gräva ur, dränera och rulla ut färdigsått gräs
 • hål 13, förenkla passagen vid "ön", genom att ta bort grenar i ön och på höger sida av fairway
 • hål 15, förbättra området vänster om green genom att gräva ur, dränera och rulla ut färdigsått gräs
 • hål 16, höger greenbunker grävs ur, dräneras och fylls med ny sand (detta som ett enklare försök innan större och dyrare åtgärder vidtas).

 

Banarbeten 2013,

 • hål 5, ny gångväg till hål 6. Hålet i muren flyttas till höger och det gamla hålet fylls igen.
 • hål 1, ta bort slipers vid tee och anlägga slänt samt plantera buskar.
 • hål 10, dränera höger sida green
 • hål 11, dränera bakom green
 • hål 12, lägga i ny dränering från nedre delen av fairway, samt vänster green
 • förbättra vägen från klubbhuset till 10:an

 

Banarbeten 2012,

 • hål 2, under hösten/vintern har träd gallrats på höger sida.
 • hål 3, ytdränering för att förbättra fairway. Dock erfordras större arbete så snart ekonomin tillåter.
 • hål 4, damm på höger sida om fairway ca 110/160 m från tee har färdigställts
 • hål 7, ny gul tee har färdigställts.
 • hål 15, runt green har 6 träd tagits ned och ny större greenbunker anordnats.
 • hål 17, träd vänster före greenbunker nedtaget

 

Banarbete 2011, hål nr 4!

I slutet av vecka 42 och i början av vecka 43 pågick det arbete på nästan hela 4:an.
Runt green har det dikats ur för bättre dränering. Diket till höger och greenområdet har även det grävts ur för bättre avrinning.

Längs med högersidan (mellan ca 100-250 m från hål) har det tagits bort sten, stubbar och buskar. Det har även lagts på matjord som vi i vår kommer att så.

Det har även tagits ner några träd i området till höger om fairway (ca 225-250m från hål) för att kunna efter sådd klippa med våra maskiner där.

Det har även rensats upp till vänster om fairway (ca 210 m från hål) där stenar har samlats upp och lagts upp till en liten stenmur.

Det sista arbetet på 4:an är en provgrävning på höger sida (ca 75 m från röd tee) för en ev damm då det under flera år varit ett väldigt surt område där bollar pluggar sig och försvinner.