Vision

Golfklubben skall vara en naturlig mötesplats där ungdomar träffas, trivs och utvecklas som individer och i sitt golfspel.

Ge möjlighet till att utöva golf på alla nivåer.

Arbeta för en utbyggnad av golfbanan som gör det möjligt att skapa en korthålsbana.