Junior/Elit

Junior- och elitkommittén
Jan Wennergren- ordf - 0762-061806
Åke Lindahl
Ulrik Jogsten
Ulf Efraimsson
Marcus Wallin
Marie Fherm
Stefan Ramberg

Rasmus Artursson - Adjungerad

 

 

 

Golfäventyret 

Golfkul 

Faddergolf

Måndagsgolf

Träningsgrupperna med Rasmus