Junior/Elit

Junior- och elitkommittén
Jan Wennergren- ordf - 0762-061806
Åke Lindahl
Ulrik Jogsten
Ulf Efraimsson
Marcus Wallin
Stefan Fälth
Maria Fälth
Marie Fherm
Stefan Ramberg

Rasmus Artursson - Adjungerad

 

 

 

Golfäventyret börjar nu på Måndag den 20/8 kl 17:30 till ca 18:45

Golfkul Fredag den 17/8 kl 17:00 till ca 18:30

Faddergolf börjar den 27/8. Samling vid flaggstången kl 16:15.

Måndagsgolf börjar den 27/8. Samling vid flaggstången kl 16:15. Första grupp går ut 16:30

Träningsgrupperna med Rasmus börjar V34